O nas

W Zakładzie prowadzone są badania systemów i partii politycznych. Mają one charakter zarówno badań empirycznych, jak i teoretycznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zjawisk, zwłaszcza w kontekście e-polityki.

Pracownikami Zakładu są politolodzy i prawnicy, stąd zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia jak: współczesne systemy polityczne, typy reżimów politycznych, ustroje konstytucyjne państw współczesnych; e-demokracja; partycypacja polityczna; relacje między uwarunkowaniami normatywnymi a kształtem reżimu i systemu politycznego; prawo karne materialne, przestępstwa przeciwko instytucjom publicznym, przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, procesy kryminalizacyjne i dekryminalizacyjne, penalizacyjne i depenalizacyjne prowadzone przez ustawodawcę; relacja między prawem karnym a kształtem systemu politycznego.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Tomasz Kuczur prof. nadzw.

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 206B

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Współczesnych Systemów Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230, fax. 52 32 59 246